Veelgestelde vragen

Moet ik zelf boeken aanschaffen? 

Voor leerjaar 1 en 2 zijn leermiddelen op school, voor leerjaar 3 en 4 moeten er kosteloos boeken besteld worden

 

Werken de kinderen met een eigen device?

De leerlingen in klas 1&2 werken in lesboeken en op een laptop van school. Ze hebben hun vaste laptop, die op school blijft.

De leerlingen voor klas 3&4 werken in lesboeken en met een eigen laptop. Die kunnen ze huren, of kopen via school. Zelf een laptop aanschaffen, die voldoet aan de eisen kan natuurlijk ook.

Deze laptop is eigendom van de leerling. De leerling is verantwoordelijk om de laptop opgeladen mee naar school te brengen. 

 

Is er ook een kennismakingsmiddag? 

Ja, wij organiseren 3 meeloopmiddagen; van 14.00 uur tot 16.00 uur. Die zijn voor leerlingen uit groep 6,7 en 8.

woensdag 23-11-2023

dinsdag 23-01-2024

donderdag 15-02-2024

Open Huis:

woensdag 7-02-2024

 

Heeft Vita ook talentgebieden? 

In de projecten komen talentgebieden aan de orde: leerlingen kunnen binnen de projecten keuzes maken, waardoor ze hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. 

 

Zijn er bijlesuren? 

Leerlingen werken op hun eigen niveau. Tijdens de flex-lessen kunnen leerlingen extra ondersteuning krijgen. 

 

Zitten alle leerlingen van alle leeftijden en elk niveau bij elkaar of zijn het aparte groepen? 

Er zijn stamgroepen onder leiding van een coach en er zijn niveaugroepen voor de vaklessen 
Tijdens de projecten werken de leerlingen in onderbouw- en bovenbouwgroepen. Bij een aantal activiteiten kiezen we er bewust voor om de alle groepen te mengen.

 

Wat wordt de grootte van de klas? 

We willen uitgaan van groepen van ongeveer 24 leerlingen. Omdat we een startende school zijn zal het aantal lager liggen.

 

Hoe worden de leerlingen voorbereid voor de overgang naar klas 3 van het VO?

In klas 4 van het Vita College zullen de leerlingen zich gaan oriënteren op de overgang naar klas 3 van het VO. Dit gebeurt tijdens LOB lessen (loopbaan oriëntatie). Studie- en beroepskeuze wordt een onderdeel van het proces naar de vervolg opleiding. Het gaat er in dit proces om, dat de leerlingen gaande het schooljaar een steeds duidelijker beeld krijgen van hun interesse, vaardigheden en mogelijkheden. Op basis daarvan onderzoeken ze welke vervolgmogelijkheden binnen hun bereik en interesse liggen.