Veelgestelde vragen

Moet ik zelf boeken aanschaffen? 

Voor leerjaar 1 en 2 zijn leermiddelen op school, voor leerjaar 3 en 4 moeten er kosteloos boeken besteld worden

 

Werken de kinderen met een eigen device?

De leerlingen in klas 1&2 werken in lesboeken en op een laptop van school. Ze hebben hun vaste laptop, die meestal op school blijft.

De leerlingen voor klas 2&3 werken in lesboeken en met een eigen laptop. Die kunnen ze huren van school. Deze laptop gaat ook mee naar huis.

 

Is er ook een kennismakingsmiddag? 

Ja, wij organiseren 3 meeloopmiddagen; van 14.00 uur tot 16.00 uur. Die zijn voor leerlingen uit groep 6,7 en 8.

donderdag 25-11-2021         

dinsdag 25-01-2022

dinsdag 15-02-2022

Mocht het door COVID maatregelen niet plaats kunnen vinden, dan zullen wij de meeloopmiddagen verzetten naar een latere datum.

Open Huis: Informatie over de datum zal nog worden verstrekt.

 

Heeft Vita ook talentgebieden? 

In de projecten komen talentgebieden aan de orde: leerlingen kunnen binnen de projecten keuzes maken, waardoor ze hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. 

 

Zijn er bijlesuren? 

Leerlingen werken op hun eigen niveau. Tijdens de flex-lessen kunnen leerlingen extra ondersteuning krijgen. 

 

Zitten alle leerlingen van alle leeftijden en elk niveau bij elkaar of zijn het aparte groepen? 

Er zijn stamgroepen onder leiding van een coach en er zijn niveaugroepen voor de vaklessen 
Tijdens de projecten werken de leerlingen in onderbouw- en bovenbouwgroepen. 

 

Wat wordt de grootte van de klas? 

We willen uitgaan van groepen van ongeveer 24 leerlingen. Omdat we een startende school zijn zal het aantal lager liggen.

 

Hoe worden de leerlingen voorbereid voor de overgang naar klas 3 van het VO?

In klas 4 van het Vita College zullen de leerlingen zich gaan oriënteren op de overgang naar klas 3 van het VO. Dit gebeurt tijdens LOB lessen (loopbaan oriëntatie). Studie- en beroepskeuze wordt een onderdeel van het proces naar de vervolg opleiding. Het gaat er in dit proces om, dat de leerlingen gaande het schooljaar een steeds duidelijker beeld krijgen van hun interesse, vaardigheden en mogelijkheden. Op basis daarvan onderzoeken ze welke vervolgmogelijkheden binnen hun bereik en interesse liggen.