Hoe werkt het?

Een dag op het Vita College

De leerlingen starten elke dag in hun eigen stamgroep. Deze stamgroep bestaat uit klasgenoten van diverse leeftijden en ook hebben ze een vaste coach. Voordat ze echt beginnen bespreken ze de dag en de bijzonderheden. Vervolgens volgen ze vaklessen van vakdocenten op hun eigen niveau. ‘s Middags wordt er thematisch in projecten gewerkt. Aan het eind van de dag is er nog tijd voor extra lessen; de zogenaamde flex-lessen. Tijdens de flexlessen krijgen de leerlingen de vrijheid om een eigen keuze te maken hoe ze deze tijd willen besteden. Leerlingen kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om onder begeleiding aan de slag te gaan met hun persoonlijke opdrachten, of samenwerkingsopdrachten. Ze kunnen ook kiezen voor een extra activiteit of extra ondersteuning.

Voor wie

Het 10-14 onderwijs is in de toekomst bestemd voor alle kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool. Maar we starten op kleinere schaal. Dat betekent dat we voor leerjaar 2021-2022 de leerlingen toelaten die potentieel een mavo-, havo- of vwo-niveau hebben. We beginnen met het tweede en derde leerjaar; leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs en leerjaar 1 van het voortgezet onderwijs. Dat zijn de leerlingen die nu in groep 7 of 8 zitten. Uiterlijk na het vierde leerjaar van het VITA-college stromen leerlingen klas 3 van het voortgezet onderwijs in. Voor snelle leerlingen kan dit moment ook eerder zijn. 

Begeleiding

Coaches begeleiden de kinderen in hun leerproces. Ze besteden aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling, kijken naar de voortgang van de leerlingen en stimuleren het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen keuzes.

 

 

Afkortingen

M&M - Mens en Maatschappij: aardrijkskunde, geschiedenis, burgerschap, economie/ondernemen 

M&N - Mens en Natuur: biologie, tech-science, natuurkunde, scheikunde

 

De domeinen M&M en M&N hebben beiden 2 periodes per jaar 6,7 uur per week lestijd voor de thema’s/projecten.