Hoe werkt het?

Een dag op het Vita College

De leerlingen starten elke dag in hun eigen stamgroep. Deze stamgroep bestaat uit klasgenoten van diverse leeftijden en ook hebben ze een vaste coach. Voordat ze echt beginnen bespreken ze de dag en de bijzonderheden. De coach begeleidt de leerlingen bij het plannen, beslissen en omgang met verantwoordelijkheden.

Vervolgens volgen ze vaklessen van vakdocenten en staan er projectlessen gepland.

Daarnaast staan er nog flex-lessen op het rooster. Tijdens de flex-lessen krijgen de leerlingen de vrijheid en verantwoordelijkheid om een eigen keuze te maken hoe ze deze tijd willen besteden. Leerlingen kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om onder begeleiding aan de slag te gaan met hun persoonlijke opdrachten, of samenwerkingsopdrachten. De flex-uren bieden soms ook de mogelijkheid voor extra ondersteuning.De tijd wordt goed benut.

Leren in samenhang

Tijdens onze projectlessen werken we met vakverbindende units. Elke unit heeft een centraal thema waarmee de verschillende vakken met elkaar worden verbonden. De thema's nodigen uit om verbanden te leggen en vormen de kapstokken van ons onderwijs.

Leerdoelen worden vertaald in leertaken met onderzoeks- en verwerkingsactiviteiten, waardoor de leerlingen weten wat er van hen verwacht wordt en ze er gedurende 8 tot 10 weken mee aan de slag kunnen gaan.

 

 

 

Begeleiding

Coaches begeleiden de kinderen in hun leerproces. Ze besteden aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling, kijken naar de voortgang van de leerlingen en helpen bij het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen keuzes. Leerlingen leren hun 'leren' verbeteren.

 

 

Afkortingen

M&M - Mens en Maatschappij: aardrijkskunde, geschiedenis, burgerschap, economie/ondernemen 

M&N - Mens en Natuur: biologie, tech-science, natuurkunde, scheikunde

 

 

U kunt de voorlichtingsavond met 10 middelbare scholen in en rond Purmerend terugkijken:

https://www.psg.nl/voorlichting-groep-8/voorlichtingsavonden-ouders-groep-8/

De voorlichtingsavond is niet bedoeld voor kinderen, maar het nieuwsgierige kind wil er misschien naar kijken.

De presentatie van het Vita College start op 23.43.