Waar zitten we

De school zit in een beneden vleugel van het voormalige schoolgebouw van de SG Antoni Gaudí aan de Bergmolen 2. De eigen binnen- en buitenruimte is apart te bereiken. We hebben de beschikking over ruime en lichte lokalen, die we naar onze visie hebben kunnen inrichten.