Wat is 10-14 onderwijs

Wij focussen ons op het bieden van een uitdagende leeromgeving, waarin leerlingen vertrouwen kunnen opbouwen om door te groeien, ontdekken wat bij ze past en op het juiste niveau kunnen doorstromen. Persoonlijke groei, talentontwikkeling en coaching op maat staan voorop.

'Het onderwijs heeft als doel om in elk kind het verlangen te wekken

om in die wereld te willen zijn'

Binnen 10-14 onderwijs gaat het niet alleen om wat we leren, maar ook hoe: betekenisvol en in samenhang. De drie domeinen van het onderwijs komen zo goed tot z'n recht.

 

Elke leerling volgt zijn of haar eigen leerroute. Je kunt vakken op verschillende niveaus volgen (mavo-, havo- of vwo-niveau). De coach begeleidt de leerlingen, in samenspraak met de ouders, in het maken van passende keuzes.

Kennis kunde en vaardigheden 

Ons onderwijs is leerdoelgericht en biedt een duidelijke structuur. Er is ruimte voor eigen inbreng en initiatief, maar het onderwijs is niet vrijblijvend. Aan de hand van maatschappelijke thema's, die over de grenzen van een vak heen gaan, ontwikkelen leerlingen kennis, kunde en vaardigheden, zodat ze de wereld leren begrijpen en erover leren nadenken. De leerling leert culturele waarden, normen, tradities en gebruiken van de eigen samenleving, waardoor het zich verbonden voelt met de wereld. Daarbij ontwikkelt de leerling mondiale competenties die nodig zijn in het vervolgonderwijs en om in de wereld te kunnen floreren.

Persoonsvorming en vitaliteit

Het Vita College wil leerlingen de pedagogische ruimte geven, waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelfbewustzijn ontwikkelen. Dat ze ontdekken wie ze zelf zijn, wat ze willen en waar ze van dromen. Dat ze hun eigen mogelijkheden ontdekken om in de wereld van betekenis te zijn.

Wij willen investeren in vitale en gelukkige leerlingen. Vitale leerlingen hebben de energie, motivatie en veerkracht om zich met plezier te ontwikkelen. Er is aandacht voor leren en voor de fysieke en mentale gezondheid van de leerlingen.