Wat is 10-14 onderwijs

Binnen 10-14 onderwijs komen de drie domeinen van het onderwijs goed tot z’n recht: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Daarnaast speelt vitaliteit een belangrijke rol binnen het curriculum van het Vita 10-14. Leerlingen ontwikkelen capaciteiten (kennis, vaardigheden en competenties) die ze nodig hebben in het vervolgonderwijs en in de complexe maatschappij van de 21e eeuw.

Elke leerling volgt zijn of haar eigen leerroute. Je kunt vakken op verschillende niveaus volgen (mavo-, havo- of vwo-niveau). De coach begeleidt de leerlingen, in samenspraak met de ouders, in het maken van passende keuzes.

Kennis en vaardigheden 

Ons onderwijs is leerdoelgericht en biedt een duidelijke structuur. Er is ruimte voor eigen inbreng en initiatief, maar het onderwijs is niet vrijblijvend. Aan de hand van maatschappelijke thema’s, die over de grenzen van een vak heen gaan, leren leerlingen kennis en vaardigheden in samenhang. Leerlingen werken individueel aan hun leervragen en ook vaak samen. Het Vita College helpt leerlingen kennis en vaardigheden te ontwikkelen die ze nu en in de toekomstige samenleving hard nodig zullen hebben.

Persoonsvorming en vitaliteit

Het Vita College wil leerlingen de pedagogische ruimte geven, waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelfbewustzijn ontwikkelen. Dat ze ontdekken wie ze zelf zijn, wat ze willen en waar ze van dromen. Dat ze hun eigen mogelijkheden ontdekken om in de wereld van betekenis te zijn.

Wij willen investeren in vitale en gelukkige leerlingen. Vitale leerlingen hebben de energie, motivatie en veerkracht om zich met plezier te ontwikkelen. Er is aandacht voor leren en voor de fysieke en mentale gezondheid van de leerlingen.