Kosten

Kosten voor ouder(s)/verzorger(s)
De hoogte van de schoolkosten mag voor ouders/verzorgers en leerlingen geen belemmering vormen om het verplicht onderwijs te volgen. Daarom spant school zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden met behoud van kwaliteit.

Zolang jongeren leerplichtig zijn, betalen ouders geen lesgeld. De activiteiten waarvoor de school van het Rijk geen vergoedingen ontvangt, worden bekostigd vanuit de vrijwillige ouderbijdragen. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht over de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage.

 

1. Schoolfonds (PSG-breed)

Het bestuur van de PSG heeft de algemene ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 op € 21,50 vastgesteld. Deze bijdrage wordt beheerd in het schoolfonds en wordt aangewend voor:

  • Huur van een kluisje € 10,00
  • Schoolpas (leerlingenpas) € 10,00
  • Ongevallenverzekering € 1,50

Nieuwe leerlingen betalen een extra bedrag van € 10,00 voor de aankoop van een slot met sleutel voor het kluisje op school. Deze blijven eigendom van de leerling.

Vrijwillige ouderbijdrage

Deze bijdrage is onder meer bestemd voor activiteiten als excursies, vieringen en thema activiteiten.De school verwacht dat leerlingen gebruik maken van deze voorzieningen en deelnemen aan deze activiteiten. De bijdrage is echter vrijwillig. Indien de kosten een belemmering vormen in verband met uw financiële situatie, neemt u dan contact met ons op.

De vrijwillige ouderbijdragen schooljaar 2023-2024 is €60-

Introductiedagen en schoolkamp

Om leerlingen een goede start te bieden waarbij ze zo snel mogelijk vertrouwd raken met school, nieuwe klasgenoten en nieuwe docenten, organiseren wij voor de leerlingen aan het begin van het schooljaar introductiedagen. Omdat we goede groepsvorming belangrijk vinden geldt dit voor alle klassen.

De bijdrage voor de introductiedagen wordt aan ouders/verzorgers gefactureerd.

Boeken en online lesmateriaal:

Dit wordt door de school verstrekt. Hieraan zijn geen kosten verbonden. We vertrouwen erop dat leerlingen zorgvuldig met de boeken en andere leermiddelen omgaan.

Bring your own device (BYOD) 


Dat betekent dat uw zoon of dochter werkt op een eigen device, een laptop.

Voor onze eerste en tweede klassers wordt de laptop nog door de school verstrekt. De derde en vierde klassers brengen hun eigen laptop mee. 

Het aanschaffen van een laptop wordt aangeraden te doen via The Rentcompany. Bij the Rent Company hebben onze leerlingen de mogelijkheid een laptop te huren of kopen. The Rent Company biedt laptops aan die tegen een stootje kunnen, voldoen aan minimale basiseisen voor gebruik én bieden een goed ingerichte ondersteuningspunt voor reparaties en service. Buiten het aanbod van the Rent Company kunnen leerlingen/ouders zelfstandig een laptop aanschaffen, mits deze voldoet aan de specificatie eisen

Waar moet de laptop aan voldoen?

Link naar de Rent Company:

Bestel een laptop voor het Vita College

Voor meer informatie kunt u de pagina van de PSG bezoeken via onderstaande link. Zie het kopje laptop.

https://www.psg.nl/praktische-informatie/voor-groep-8/kosten-voor-ouders/

Het gebruik van een laptop op school is aan regels gebonden.

Lees hier ons laptopprotocol

Er bestaat een mogelijkheid voor ouders met een laag inkomen om gebruik te maken van de MeerDoen-regelingen:

- Kindregeling

De kindregeling is een vergoeding voor kinderen tot 18 jaar om mee te doen aan schoolactiviteiten. Bijvoorbeeld vergoeding van de kosten voor een ouderbijdrage of voor een schoolreisje (max €200, per kalenderjaar).

link naar kindregelingen

- Computer-regeling
Er is ook een vergoeding tot €450,- voor een laptop. Dit is de MeerDoen-regeling Computer.