Procedure van aanmelding 

Wij zijn een startende school en daarom beginnen we kleinschaliger. Vanaf schooljaar 2022-2023 bieden we onderwijs aan klas 1 t/m 4.

Het is voor alle leerlingen uit groep 6, 7 of 8, die vanuit de basisschool de verwachting hebben om naar vmbo-GL/TL-, havo- of vwo te gaan.

Wij komen graag in contact met de huidige school en ouders. Om meer informatie te geven, vragen te beantwoorden of uitleg te geven over hoe onze aanmelding verloopt. 

Leerlingen voor klas 3 

De aanmelding voor klas 3 van het Vita College verloopt zoals bij de aanmelding op een van de andere scholen van de PSG. Het is mogelijk tussen. Tijdens de aanmeldperiode wordt er een online aanmeldformulier geopend. De benodigde inschrijfcode staat in het digitaal onderwijskundig rapport dat door de basisschool wordt verstrekt. Hiermee kunnen alle aanmeldgegevens worden ingevuld en kan leerling informatie tussen de scholen uitgewisseld worden.

Na de aanmelding via de website worden leerlingen en hun ouders uitgenodigd voor een 3-hoeksgesprek. Leerlingen wordt gevraagd om een motivatie te schrijven waarin ze beschrijven wie ze zijn, wat ze willen leren en wat ze belangrijk vinden van school. Het doel van het gesprek is om te onderzoeken wat de wederzijdse verwachtingen en verantwoordelijkheden zijn. Het Vita College kan leerlingen voor klas 3 adviseren om niet voor deze school te kiezen, maar voor deze leerlingen blijft het advies vanuit de basisschool doorslaggevend. 

Leerlingen voor klas 1&2 

Vooraf aan de aanmeldingen voor klas 1&2 willen we graag contact met de huidige school en de ouders om te onderzoeken of het VitaCollege de juiste keuze is voor de leerling. Soms hebben leerlingen specifieke ondersteuning nodig. Er wordt gekeken of die hulp geboden kan worden binnen de setting van ons 10-14 onderwijs. Het kan betekenen dat we leerlingen voor klas 1&2 niet aannemen, omdat het in belang van de leerling zelf is om onderwijs te blijven volgen op de basisschool.

Staan alle betrokkenen er na dit moment positief in, dan kan een leerling van groep 6 of 7 worden aangemeld voor klas 1 of 2. Dit gaat op dezelfde manier als voor de leerlingen vanuit groep 8, met als uitzondering dat de aanmeldperiode minder strikt is. De benodigde inschrijfcode staat in het digitaal onderwijskundig rapport dat door de basisschool wordt verstrekt.  

De basisschool geeft een vervroegd uitstroomadvies mee. Vanuit groep 6&7 is deze procedure ongewoon, maar dit is nodig om de overgang naar een PO/VO school zoals het Vita College soepel te laten verlopen.  

Wij benadrukken dat dit advies niet bedoeld is als voorsortering. Kinderen op deze leeftijd zijn nog volop in ontwikkeling en kunnen doorgroeien in kennis en vaardigheden.