Voor wie

Het Vita College is een jonge school, wij zijn in het schooljaar 2021-2022 gestart. Er zijn drie instroommomenten. Leerlingen kunnen zich inschrijven voor het eerste en tweede leerjaar (groep 7 en 8 van het PO). Alle leerlingen van groep 8, die vanuit de basisschool een voorlopig vmbo-GL/T-, havo of vwo advies krijgen, kunnen worden aangemeld voor leerjaar 3 (1 VO). Uiterlijk na het vierde leerjaar van het Vita College stromen leerlingen klas 3 in van het voortgezet onderwijs.

Op het Vita College verwachten we een nieuwsgierige en onderzoekende en actieve houding naar de wereld waarin je leeft. Hierbij neem je verantwoordelijkheid voor je eigen leren en kies je bewust voor ons onderwijsconcept. Je eigen motivatie vinden we belangrijk. Voordat je bij ons gaat starten bespreken we dit in een driehoeksgesprek.

Het onderwijsbudget investeren wij in de expertise van vakexperts en de coaches, niet in een uitgebreide zorgstructuur.