Voor wie

We zijn in het schooljaar 2021-2022 gestart met het tweede en derde leerjaar (groep 8 van het PO en leerjaar 1 van het VO). Voor schooljaar 2022-2023 kunnen leerlingen zich ook inschrijven voor het eerste leerjaar (groep 7 van het PO). Alle leerlingen van groep 7&8, die vanuit de basisschool een voorlopig vmbo-GL/T-, havo of vwo advies krijgen, kunnen worden aangemeld. De leerlingen in groep 6 hebben doorgaans nog geen voorlopig advies. Uiterlijk na het vierde leerjaar van het Vita College stromen leerlingen klas 3 van het voortgezet onderwijs in

Op het Vita College verwachten we een nieuwsgierige en onderzoekende en actieve houding naar de wereld waarin je leeft. Hierbij neem je verantwoordelijkheid voor je eigen leren en kies je bewust voor ons onderwijsconcept. Je eigen motivatie vinden we belangrijk. Voordat je bij ons gaat starten bespreken we dit in een driehoeksgesprek.

Het onderwijsbudget investeren wij in de expertise van vakexperts en de coaches, niet in een uitgebreide zorgstructuur.