Vita College

Het 10-14 onderwijs op het Vita College is een onderwijsconcept voor kinderen van 10 t/m 14 jaar. Persoonlijke groei, talentontwikkeling en coaching op maat staan ​​voorop binnen het Vita College. Het Vita College biedt leerlingen een uitdagende leeromgeving waarin ze vertrouwen kunnen opbouwen om door te groeien, ontdekken wat bij ze verleden en op het niveau kunnen doorstromen. Het 10-14 onderwijs biedt een geleidelijke overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs. Hier kan de keuze voor een niveau op middelbaar onderwijs worden uitgesteld.

Lees meer